Back

Politica de prelucrare a datelor

Politica Generală de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Prezentul site este operat de Tazz Studio S.R.L., care are în proprietate și administrează domeniul https://www.tazzstudio.ro/ (numit în continuare site-ul), cu următoarele date de identificare și contact:

Date identificare juridică și fiscală: J17/519/2021, CUI: 43988017
Adresă: Aleea Lunii, loc. Șendreni, jud. Galați, Romania
Date contact: adresa de mail [email protected], Tel : 0744-614469

TAZZ STUDIO S.R.L. are ca obiect de activitate următoarele coduri CAEN:

6312 Activitati ale portalurilor web
7420 Activitati fotografice
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
5813 Activitati de editare a ziarelor

Ce reprezintă aceasta Politică?

Prin prezenta Politică îndeplinim punerea în aplicare a principiului transparenței statuat la art. 5, alin. 1), lit. (a) din Regulamentul General pentru Protecția Datelor – GDPR, sens în care comunicăm persoanelor interesate următoarele:

 • noțiunile reprezentative referitoare la datele cu caracter personal pentru familiarizarea persoanelor vizate cu limbajul de specialitate în protecția datelor;
 • care anume sunt datele personale pe care le prelucrăm;
 • ce ne îndreptățește să utilizăm aceste date și în ce constau operațiunile de prelucrare pe care le efectuăm; · cui anume putem transmite datele personale și cu ce scop, inclusiv în spațiul intra și extra comunitar;
 • care sunt drepturile și modalitățile de exercitare drepturilor persoanelor fizice la protecția datelor personale;

Legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal

La data întocmirii prezentei politici, operatorul de date Tazz Studio S.R.L. are obligația respectării legislației în vigoare în materie de protecțiea a datelor cu caracter personal, după cum urmează:

 • REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) – GDPR;
 • LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
 • LEGE nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – Republicare*);
 • LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informație sau informații care va identifică sau va pot identifica direct sau indirect. Aceasta înseamnă că datele personale includ informații precum: nume, prenume, adresa de e-mail, domiciliul, numar de telefon, numele de utilizator, fotografiile de profil, date de localizare, etc. Acestea ar putea include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookies.

“Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cum trebuie prelucrate datele?

Principiile fundamentale pe care se bazează prelucrarea datelor personale sunt cuprinse în Regulamentul GDPR în vigoare din 25 mai 2018. TAZZ STUDIO S.R.L. își asumă să prelucreze datele cu caracter personal în activitatea pe care o desfășoară având în permanență în vedere ca acestea să fie:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată – principiul legalității, echității și transparenței;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) – principiul limitări legate de scop;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate – principiul reducerii la minimum a datelor;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere – principiul exactității;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate – principiul limitări perioadei de stocare;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare – principiul integralității și confidențialității.

Inclusiv prelucrările viitoare de date cu caracter personal vor fi evaluate și ajustate astfel încât și acestea să respecte principiile de prelucrare enunțate mai sus.

Ce acoperă această Politică?

Politica pe care o implementam acoperă toate prelucrările de date cu caracter personal cu care operăm în realizarea obiectului nostru de activitate, atât online cât și offline.

Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:

 • Partenerilor noştri contractuali precum furnizori, vânzători, clienți („Parteneri comerciali”); ·     Vizitatorilor și utilizatorilor site-ului noastru care pot fi accesate la tazzstudio.ro („Utilizatori”);
 • Participanților la campaniile noastre de educație alimentară sau la diversele proiecte sociale pe care le realizăm împreună cu partenerii noștri sociali („Participanți”);
 • Angajaților și colaboratorilor noștri („Colaboratori”).

Ce categorii de informații colectăm despre dumneavoastră?

TAZZ STUDIO S.R.L., în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, prelucrează, în cadrul activităților specifice desfășurate, următoarele categorii de seturi de date cu caracter personal, aparținând angajaților, participanților la concursurile organizate, invitați sau reprezentanți ai colaboratorilor:

 • date de identificare (datele cuprinse în documentul de identificare); · adrese personale (poștale și de e-mail);
 • date bancare ale persoanei fizice angajat/ client;
 • date financiare privind tranzacțiile efectuate cu clienții persoane fizice; · toate datele referitoare la drepturile și obligațiile salariatului;
 • informații privind modul în care salariatul își exercita funcția
 • informații privind modul în care salariatul folosește logistica pusă la dispoziție de societate · date privind starea de sănătate a persoanei (pentru angajați);
 • date privind experiența profesională a salariatului (anterior numirii, societatea îi poate solicita un CV viitorului salariat);
 • date ale minorilor (pentru copiii angajaților, dar și pentru copiii implicați în activitățile educative pe care le organizăm ocazional);
 • date biometrice: fizionomia persoanelor vizate (foto/video angajați și invitați) și semnături olografe ale persoanelor vizate (angajați, clienți, reprezentanți ai partenerilor de afaceri persoane juridice).

Colectarea datelor cu caracter personal se realizează în mod:

 • direct de la persoana vizată în cazul

o clienților persoane fizice și al angajaților; ·        indirect, prin intermediul terților:

o pe linie de activitate curentă – datele reprezentanților partenerilor de afaceri;

o destinatari ai produselor comandate pe site de altă persoană vizată decât destinatarul efectiv.

Informații pe care ni le furnizați

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi pentru a avea acces la serviciile pe care le oferim (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web („Website-uri”) sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail, WhatsApp sau în orice altă modalitate.

Informațiile pe care ni le furnizați în acest mod pot include în general date de identificare și de contact (numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, descriere personală și fotografie, vârsta, data nașterii și sexul, precum și alte informații, după caz, daca sunt relevante pentru serviciul oferit).

Informatii furnizate de tehnologia pe care o folosiți

De fiecare dată când vizitați Website-urile noastre, colectăm următoarele categorii de date, conform setărilor pe care le puteți administra în orice moment accesând butonul “SETARI COOKIE-URI” din pagina Politica de utilizare cookie.

Date tehnice

De exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți.

Date despre modul in care vizualizați produsele noastre, de exemplu acest lucru poate include Localizatoare uniforme de resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la Website-urile noastre (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini (inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri), timpul mediu petrecut în contul deschis în cadrul site-ului, numărul mediu de articole vizualizate pe Website-urile noastre, informații privind interacțiunea cu

paginile (cum ar fi derularea, clicurile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre comportamentul Utilizatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

Date sensibile

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală), cu excepția cazului în care aceste date cu caracter personal sensibile sunt relevante pentru un anumit scop în care prelucrăm datele cu caracter personal, cum ar fi o cerință legală aplicabilă.

În cazul în care ne furnizați în mod voluntar date cu caracter personal (inclusiv date cu caracter personal sensibile) prin interacțiunea dumneavoastră cu Website-urile noastre sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate, din proprie voință și nu la cererea noastră, vom șterge astfel de date cu caracter personal din sistemele noastre dacă nu considerăm că prelucrarea acestora este necesară pentru un scop legitim.

Cum și în ce temei folosim datele cu caracter personal?

Trebuie să avem un temei legal pentru a prelucra datele personale, fapt impus de principiul legalității prelucrării.

Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în volumele cele mai semnificative sunt efectuate pentru îndeplinirea unei cerințe legale aplicabile domeniului noastru de activitate, în particular sau cadrului legislativ economic, în general.

Atunci când o nouă prelucrare de date cu caracter personal apare în sistemul nostru informațional, suntem atenți să o evaluăm punctual; dacă identificăm că prelucrarea este necesară într-un scop legitim, vom documenta întregul proces în mod corespunzător și vom realiza informarea promptă a persoanei vizate, anterior prelucrării.

Cateodată, vă vom solicita consimțământul, cum ar fi în cazul comunicărilor cu Dvs. (de exemplu atunci când dorim să participați la anumite campanii, concursuri sau în scopuri de marketing) sau în cazul în care am prelucra date sensibile. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, cu informarea corectă asupra implicațiilor acestui demers. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în orice moment printr-o simplă cerere.

Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia dar va marca momentul de început în a restricționa prelucrarea în cauză.

În alte cazuri, nu vă solicităm permisiunea pentru a vă folosi datele personale, ci ne folosim de alte temeiuri legale de prelucrare, aplicând în permanență principiul minimizării datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Astfel, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • pentru a încheia sau a executa un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră (aplicabil în special Partenerilor comerciali);
 • pentru a vă livra produsele noastre;
 • pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, legile aplicabile în domeniul contabil si fiscal);
 • atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru cele ale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese;
 • pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți Website-urile noastre, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea Website-urilor noastre;
 • pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, statistică și de cercetare;
 • pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut, inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră;
 • pentru a va contacta (de exemplu a va răspunde unei solicitări, pentru a vă ține la curent cu modificările sau actualizările politicilor și practilor noastre, pentru a vă răspunde atunci când ne contactați)
 • ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-urile noastre în siguranță, corecte și actualizate.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:

Utilizatori și clienți:

În scopul furnizării serviciilor, a livrării de bunuri și efectuării plăților în baza contractelor relevante, vă putem prelucra datele cu caracter personal, cum ar fi datele de identificare, datele de contact, datele bancare. Această prelucrare se bazează pe executarea unui contract la care Utilizatorii (în special abonații) sunt parte sau pe o obligație legală care ne este impusă.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă putem oferi informații despre bunuri sau servicii care considerăm că vă interesează.

Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, prin SMS sau prin notificări push – când avem acordul dvs. – cu informații despre bunuri și servicii similare cu cele care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau unei negocieri cu dumneavoastră în vederea vânzării, cu excepția cazului în care ați optat altfel anterior.

Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți în scopuri de marketing fără consimțământul dumneavoastră explicit în acest sens (a se vedea si politica de utilizare cookie de pe site).

Participanți:

În legătură cu participarea la activități educative pe care le putemn susține la un moment dat în campaniile noastre de educație culinară/ alimentară sau la diverse evenimente cu liber acces, vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal în baza opțiunii dvs. de a lua parte.

Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile din această Politică nu afectează drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la producții și înregistrări ale programelor de televiziune sau altor producții media.

Cum și cui divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal ! Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate, Producție și IT au acces la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Membrii personalului Companiei au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai la instrucțiunile Companiei și, dacă este necesar, în legătură cu responsabilitățile de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a

condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

O parte din datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, inclusiv:

(a) furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

(b) parteneri de afaceri (inclusiv parteneri pentru concursuri, sponsori, etc), furnizori și subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră;

(c) agenții de publicitate și rețelele de publicitate care solicită informațiile dumneavoastră pentru a selecta și a difuza anunțuri publicitare relevante pentru dumneavoastră. Noi nu divulgăm agențiilor de publicitate informații despre persoane care pot fi identificate, dar le vom furniza informații agregate și anonimizate despre Utilizatorii noștri. De asemenea, putem utiliza astfel de informații agregate pentru a ajuta agențiile de publicitate să ajungă la tipul de public pe care îl vizează. Putem să folosim informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat de la dumneavoastră pentru a respecta dorințele agențiilor de publicitate prin afișarea mesajelor lor publicitare publicului vizat;

(d) furnizorii de servicii de analiză și de motoare de căutare care ne ajută în îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre.

Compania poate dezvălui, de asemenea, date cu caracter personal unor consultanți externi – de exemplu, avocați, contabili, auditori – dacă este necesar. Suntem implicați în a constitui garanții adecvate în relația cu partenerii noștri pentru a securiza aceste dezvăluiri de date cu caracter personal.

Am putea partaja date cu caracter personal cu Companiile noastre Afiliate și cu alte terțe părți în contextul anumitor tipuri de tranzacții, inclusiv în contextul tranzacțiilor care implică o schimbare a controlului asupra Companiei, vânzarea substanțială a tuturor activelor sale sau restructurări comerciale.

Compania dorește să efectueze o evaluare prealabilă adecvată în selectarea terțelor părți furnizori de servicii și impune acestor furnizori de servicii să mențină măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal și pentru a prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor Companiei. Furnizorii de servicii vor avea dreptul să utilizeze subcontractanți în furnizarea serviciilor către Companie, cu condiția ca subcontractantul să respecte aceleași obligații de protecție a datelor ca și furnizorii de servicii.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în in baza de date a website-ului www.tazzstudio.ro.

Pentru mai multe informații, consultați Politica privind utilizarea fișierelor de tip cookies: https://tazzstudio.ro/politica–utilizare-cookie/ .

Nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu există protecții adecvate, incluzând:

 • decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire la țara sau țările de destinație; · certificare „scut de confidențialitate”;
 • reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;
 • un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
 • un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare;
 • clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană sau clauze standard aprobate de Autoritatea nationala de supraveghere (« ANSPDCP »).

Drepturile dumneavoastră

Datele personale sunt, în mod incontestabil, proprietatea Dvs, astfel incat, în condițiile de normalitate, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat – acest drept este deosebit de important, pentru că, atunci când operatorul de date cu caracter personal îl respectă, prin aplicarea proncipiului transparenței cu privire la prelucrările de date personale pe care le efectuează, facilitează accesul implicit la toate celelalte drepturi ale persoanei vizate

Dreptul de acces, actualizare și rectificare date personale – puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le corectăm.

Dreptul de ștergere a datelor personale sau de mutare a acestora – în anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.

Dreptul la opoziție și restricționarea prelucrării  aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune sau a restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri).

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluriprelucrării  oricine beneficiază de posibilitatea de a stopa prelucrarea automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia

Dreptul de retragere a consimțământului  în cazul în care v-am solicitat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte negative asupra dumneavoastră si fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului anterior retragerii acestuia.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus nu sunt absolute, acestea putând fi limitate în anumite situații ce fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu, dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră sau o dispozitie legala in vigoare impune prelucrarea datelor.

Când veți exercita vreun drept din cele mai sus menționate, va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi direct pe noi pentru a vă putea soluţiona problema.

Sperăm că putem răspunde satisfacator tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă privind protecția datelor dvs. cu caracter personaș în România – ANSPDCP, la https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala. Puteți depune reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii privind protecția datelor.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la adresa [email protected] sau puteți transmite o scrisoare pe adresa noastră Tazz Studio SRL Aleea Lunii, loc. Șendreni, jud. Galați, Romania.

Responsabilul nostru cu protecți datelor poate fi contactat și telefonic la numărul 0744-614469

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, în conformitate cu Nomenclatorul național sau cu Nomenclatorul intern, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de confidențialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră. În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii privind Păstrarea Datelor cu Caracter Personal adoptată de TAZZ STUDIO S.R.L.

Vă rugăm să aveţi în vedere că putem prelucra oricare dintre datele dumneavoastră cu caracter personal după ce au devenit anonime fără a vă anunța în prealabil.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade.

Securitatea datelor

Dorim să păstrăm datele dvs. personale în deplină siguranță! De aceea, când cream noi servicii si tehnologii tinem cont de acest principiu.

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre și pe servere găzduite de terțe părți (inclusiv serviciilor de cloud ale terţelor părţi cloud –” cloud-based services”). Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat. Am intrat în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Trebuie să aveti grija să pastrați confidențialitatea tuturor mijloacelor de autentificare (cum sunt parolele) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale Website-urilor noastre, altfel noi nu vom putea să vă protejăm.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe canalele noastre de comunicare. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat.

Confidenţialitatea datelor minorilor

Compania nu colectează cu bună știință pe Website-urile sale date cu caracter personal de identificare de la persoane care nu au împlinit vârsta de 16 ani. Tocmai din acest considerent, site-ul nostru nu utilizează un formular eutomatizat de contact, preferțnd să vă lăsăm datele noastre de contact și să ne contactați singuri, când doriți dvs.

Fișierele de tip Cookie și widgeturi de comunicare socială

Website-urile noastre utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă distinge de ceilalți Utilizatori ai Website-urilor noastre. Acest lucru ne ajută să vă oferim o experiență bună atunci când navigați pe Website-urile noastre și ne permite, de asemenea, să ne îmbunătățim Website-urile. Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră exprimat pe Website-urile noastre sau prin setările din browserul dumneavoastră. Pentru informații detaliate despre fișierel de tip Cookie pe care le folosim, cât timp le folosim și despre scopurile pentru care le folosim, consultați Politica noastră privind fișierele de tip cookie https://tazzstudio.ro/politica-utilizare-cookie/.

De asemenea, pentru setarea cookies-urilor, accesați fereastra „Confidențialitate” de pe site. La accesarea site-ului, sunt setate doar cookies-urile necesare funcționării acestuia.

Website-urile noastre pot include funcții de comunicare socială, cum ar fi buton Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn sau YouTube. Aceste funcții pot colecta informații despre dumneavoastră, cum ar fi adresa IP și website-urile pe care le vizitați, și pot seta un fișier de tip cookie pentru a îi permite să funcționeze corect. Prelucrarea acestor informații prin intermediul interacțiunilor cu aceste caracteristici este guvernată de nota de informare/politica privind confidențialitatea a companiei care le furnizează.

Linkuri către alte website-uri

Un Website al nostru poate furniza linkuri către website-uri pe care Compania nu le controlează. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor companii. Compania noastră nu controlează și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea și notele de informare sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

___________________________

Ultima actualizare: 01 aprilie 2023

Putem actualiza această Politica și vă vom comunica orice modificare prin postarea noii variante pe site-urile noastre web. Vă rugăm să consultați această Politica periodic pentru orice modificări.